Byghåndværk

Dit professionelle netværk for bygningskulturen

Samlingsstedet for bygningskultur og traditionshåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og  traditionsbundet håndværk

Idéen med Byghåndværk er at skabe et omdrejningspunkt for udvikling af forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundet bygningshåndværk, bæredygtig byggeskik og materialer og teknikker i Danmark.

Vil du vide mere om, hvad du får ud af dit abonnement? Tryk på knappen og læs mere i folderen her …

Samling

Byghåndværk vil løfte bevaringsområdet

Byghåndværk er stiftet af bevaringshåndværkere og arkitekter med positiv opbakning fra en lang række interessenter …

Byghåndværk henvender sig  til bygningskulturens håndværkere, arkitekter og rådgivere, producenter og materialeleverandører samt alle de servicevirksomheder, der udfører serviceopgaver for forretningsområdet. 

Bevaringsområdets interessenter, foreninger, museer, organisationer, uddannelsesinstitutioner og fonde er en vigtig del af netværket til glæde for husejere og bygherrer.

Byghåndværk tager udgangspunkt i, at du, hvad enten du er husejer eller professionel, altid vil få den bedste oplevelse, når opgaver løses af folk, der véd hvad det handler om.

Det er vores formål at gavne bevaringsområdets virksomheder ved at styrke forretningsområdet som helhed.

Byghåndværk har opnået økonomisk støtte til etableringen fra William O. Berntsens Fond og Boligfonden Kuben.

Dit professionelle netværk for bygningskulturen …

Skal du med?

Hvilke opgaveløsninger er du mest stolt af?

I Byghåndværk pakker vi Janteloven langt væk. Du må gerne fortælle om, hvad du er god til. 

Igennem dit abonnement på Byghåndværk, er du og din virksomhed med til at fortælle de gode historier om, hvordan I har været med til at gøre en positiv forskel for bygningskulturen. Med jeres fortællinger medvirker I til, at flere ønsker at få udført lignende opgaver.

Det kan være historien om en speciel opgave i en gammel bygning, og hvordan opgaven blev løst fordi I samarbejdede med de andre faggrupper, eller det kan være historien om lærlingen, der opdagede en gemt historie i en flaske, der var muret ind under en trappe.

Når I fortæller historier om opgaveløsninger fra byggepladsen eller fra tegnestuen, er I med til at anspore de kommende generationer af rådgivere og håndværkere til at stille krav til deres uddannelse og efteruddannelse.

Vi står bag Byghåndværk ApS ...

Jesper Back

 

 

Bestyrelsesformand

Adm. direktør E+N Arkitektur

 

Foren. Bevaringshåndværkere

Mads Okking

 

Bestyrelsesmedlem

Konsulent i Dansk Håndværk

 

Ulrik Løkke

 

 

Bestyrelsesmedlem

Ejer af Viby Bindingsværk 

og Restaurering

Jan Lindegaard

 

 

Bestyrelsesmedlem og

Projektleder

Forretningsudvikling

Anne Midtgaard Jønsson

 

 

Bestyrelsesmedlem og

Projektleder  

Relationer og netværk

Idéen bag Byghåndværk ...

Byghåndværk skal være bygningskulturens professionelle netværk

Idéen med Byghåndværk er at skabe et professionelt omdrejningspunkt for udvikling af forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundet bygningshåndværk, bæredygtig byggeskik og materialer og teknikker i Danmark.

Vigtige og næsten glemte kompetencer indenfor håndværks- og arkitektfaget skal programsættes gennem nytænkning. FN’s Verdensmål er én af hjørnestenene i Byghåndværks indre kompas og en integreret del af formidlingen. Klimamål og bæredygtighed skal samtænkes med traditionsbundne løsninger og være inspirationskilde i byggeprojekter i alle egne af landet – både indenfor restaurering og ved nybyggeri.

Byghåndværk faciliterer tværfagligt samarbejde og giver praktiske redskaber til at få lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, netværk og serviceydelser. Byghåndværk medvirker til at øge synligheden og konkurrenceevnen hos små og store virksomheder, der beskæftiger sig med bygningsrestaurering og -håndværk.

De gode idéer kan dog ikke stå alene …

Visioner og ambitioner ...

Byghåndværks langsigtede vision er at medvirke til at opbygge en national bygningskulturfond

Bygningskulturfonden skal kompensere husejere for forskellen mellem de konventionelle byggeløsninger og løsninger der tager afsæt i bygningskulturen. Denne vision kan vi indlysende nok ikke løfte selv. Vi véd at vi kun kommer til at indgå som et lille bitte tandhjul. MEN – Når vi fra starten melder vores ambition ud, kan andre med de samme ambitioner se, hvem de skal spille sammen med.

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Hvem er allerede med?

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu